Դիսեմինացված (տարածուն) ներանոթային մակարդման համախտանիշ
Դիսեմինացված (տարածուն) ներանոթային մակարդման համախտանիշ

Դիսեմինացված ներանոթային մակարդման (ԴՆՄ) համախտանիշը ծանր հիվանդագին վիճակ է, որի ժամանակ ամբողջ օրգանիզմում առաջացանում են տարածուն արյան մակարդուկներ (թրոմբներ), որոնք խցանում են փոքր անոթների լուսանցքը և առաջացնում կենսականորեն կարևոր օրգանների արյունամատակարարման և գործունեության խորը խանգարում:​

Դիաբետիկ կետոացիդոզ
Դիաբետիկ կետոացիդոզ
Ուշագնացություն (սինկոպե)
Ուշագնացություն (սինկոպե)