Վարակներ

Հապավում

Անվանում

Հակիրճ ներկայացում

EBV VCA-IgM

ԷԲՎ կասպ. հ/ծ IgM

Էպշտեյն-Բարրի վիրուսի կապսիդային հակածնի նկատմամբ IgM իմունոգլոբուլիննները հանդիսանում են նույն վիրուսով առաջնային վարակի մարկեր:

Toxo IgM

Տոքսոպլազմա IgM

Тoxoplasma Gondii-ի նկատմամբ տեսակ-սպեցիֆիկ IgM դասի հակամարմինը հանդիսանում է սուր տոքսոպլազմոզային վարակի մարկեր:

Тoxo IgG

Տոքսոպլազմա IgG

Тoxoplasma Gondii-ի նկատմամբ տեսակ-սպեցիֆիկ IgG դասի հակամարմինները հանդիսանում են տարած կամ ընթացիկ տոքսոպլազմոզային վարակի մարկերը:

CHL Тr. IgG

Քլամիդիա IgG

Chlamydia Trachomatis-ի նկատմամբ տեսակ-սպեցիֆիկ IgG դասի հակամարմինները հանդիսանում են տարած կամ ընթացիկ քլամիդիային վարակի մարկերը:

Chl. Тr. IgM

Քլամիդիա IgM

Chlamydia Тrachomatis-ի IgМ-ն համարվում է սուր կամ քրոնիկ քլամիդիային վարակի մարկերը:

CMV IgM

Ցիտոմեգալովիրուս IgM

CMV IgG-ը իրենից ներկայացնում է ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ IgG դասի հակամարմինները:

CMV IgG

Ցիտոմեգալովիրուս IgG

CMV IgG-ը իրենից ներկայացնում է ցիտոմեգալովիրուսի նկատմամբ IgG դասի հակամարմինները:

HBsAg

ՀԲ մակերես. հ/ծ (HBsAg)

Վիրուսային հեպատիտ B-ի մակերեսային հակածինը (HBsAg) հիվանդության ամենավաղ մարկերն է, որն արյան շիճուկում հայտնվում է դեռևս ինկուբացիոն շրջանում՝ մինչև արյան ֆերմենտների ակտիվության բարձրանալը:

HB IgG

Հելիկոբակտեր պ. IgG

Helicobacter pylori-ի նկատմամբ IgG դասի հակամարմինների հայտնաբերման հետազոտությունը նույն մանրէով վարակվածությունը հաստատող մարկեր է: