Տեսողական (օպտիկ) նևրիտ
Տեսողական (օպտիկ) նևրիտ

Տեսողական նյարդը աչքից դեպի գլխուղեղ է փոխանցում տեսողական բնույթի նյարդային ազդակներ, որի շնորհիվ մեր գլխուղեղում որպես տեսողական զգացողություն արտացոլվում է այն ամենն, ինչ մեր աչքերն ընկալում են:

Ֆոլատի դեֆիցիտ (պակաս)
Ֆոլատի դեֆիցիտ (պակաս)
Տարիքային մակուլյար դեգեներացիա
Տարիքային մակուլյար դեգեներացիա