Կուրություն
Կուրություն

Կուրությունը կամ թույլ տեսողությամբ ապրելը կարող է ազդել ձեր կյանքի ցանկացած ոլորտի վրա։

Տարիքային մակուլյար դեգեներացիա
Կատարակտ
Կատարակտ