Ատամնացավ. առաջին օգնություն
Ատամնացավ. առաջին օգնություն

Երեխաների ու չափահասների մեծ մասի մոտ ատամնացավի առաջանային պատճառն ատամի քայքայումն է (կարիես):

Օտար մարմին մաշկի մեջ. առաջին օգնություն
Օտար մարմին մաշկի մեջ. առաջին օգնություն
Շոկ. առաջին օգնություն
Շոկ. առաջին օգնություն