Վարիկոցելե (սերմնալարի երակների լայնացում)
Վարիկոցելե (սերմնալարի երակների լայնացում)

Եթե դուք ձեր ամորձիների շրջանում տեսնում կամ զգում եք անսովոր այտուցվածություն, սա կարող է լինել վարիոցելեի նշան։

Աճուկա-փոշտային շրջանի գրգռումը և վարակը տղամարդկանց մոտ
Աճուկա-փոշտային շրջանի գրգռումը և վարակը տղամարդկանց մոտ