Վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին ներգործություններ