Հորմոններ

Հապավում

Անվանում

Հակիրճ ներկայացում

17-OH Prog

17-OH պրոգեստերոն

17-ОН պրոգեստերոնը մակերիկամներում կորտիզոլի սինթեզի միջանկյալ նյութերից մեկն է։

E3-free

Էստրիոլ ազատ

Ազատ էստրիոլը իգական սեռական հորմոն է՝ հղիության հիմնական էստրոգենը:Այն արտադրվում է ընկերքում և շատ քիչ քանակներով առաջանում կնոջ օրգանիզմում էստրոնի ծայրամասային փոխակերպումից:

β-HCG ազատ

բետա-ԽԳ ազատ

Մարդու խորիոնային գոնադոտրոպինի ազատ բետա ենթամիավորը օնկոլոգիայում և մանկաբարձության մեջ կիրառվող հետազոտություն է։

PAPP-A

PAPP-A

Հղիության հետ կապված պլազմայի A սպիտակուցը (PAPP-A) հղիության 1-ին տրիմեստրի պրենատալ սքրինինգային հետազոտություն է, որը հանդիսանում է Դաունի համախտանիշի և պտղի այլ քրոմոսոմային անոմալիաների մարկերը:

TEST-F

Տեստոստերոն ազատ

Ազատ տեստոստերոնն արյան տեստոստերոնի կենսաբանորեն ակտիվ մասն է:

HCG Total

Խոր. գոնադոտրոպին

Մարդու խորիոնային գոնադոտրոպինը հղիության սպեցիֆիկ հորմոն է:

SHBG

ՍՀԿԳ

Սեռական հորմոնները կապող գլոբուլինն արյան պլազմայի սպիտակուց է, որը կապվում է սեռական հորմոնների հետ և մասնակցում արյան շրջանառությամբ դրանց տեղափոխմանը:

E2

Էստրադիոլ

Էստրադիոլն ամենաակտիվ էստրոգենային (կանացի) սեռական ստերոիդ հորմոնն է:

Prog

Պրոգեստերոն

Պրոգեստերոնը ձվարանների դեղին մարմնի կողմից արտադրվող ստերոիդ հորմոն է, որը կարևոր նշանակություն ունի հղիության բոլոր փուլերի ընթացքում:

LH

Լյուտեինացնող հորմոն

Լյուտեինացնող հորմոնը հիպոֆիզի առաջնային բլթի բազոֆիլ բջիջների կողմից արտադրվող գլիկոպրոտեիդային գոնադոտրոպ հորմոն է, որի սեկրեցիայն վերահսկվում է հիպոթալամուսի ռիլիզինգ-գործոնների կողմից:

FSH

Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն

Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոնը հիպոֆիզի կողմից արտադրվող գլիկոպրոտեիդային գոնադոտրոպ հորմոն է, որը խթանում է տղամարդկանց մոտ սերմնալարի զարգացումը և սպերմատոգենեզը, իսկ կանանց մոտ՝ ֆոլիկուլների առաջացումը:

PRL

Պրոլակտին

Պրոլակտինը պոլիպեպտիդային հորմոն է, որը խթանում է կաթնագեղձերի պրոլիֆերացիան և կաթնարտադրությունը:

DHT

Դիհիդրոտեստոստերոն

Դիհիդրոտեստոստերոնը տեստոստերոնի նյութափոխանակության ակտիվ մետաբոլիտ է, որը պայմանավորում է արական սեռական հատկանիշները:

DHEA-S

ԴՀԷԱ-Ս

Դեհիդրոէպիանդրոստերոնի սուլֆատը մակերիկամների արական (անդրոգեն) հորմոն է:

TEST

Տեստոստերոն

Տեստոստերոնը ստերոիդ անդրոգենային հորմոն է, որը պայմանավորում է երկրորդային սեռական հատկանիշների զարգացումը, սեռահասունացումը և նորմալ սեռական գործունեությունը:

TSH

Թիրեոտրոպ հորմոն

Թիրեոտրոպ հորմոնը գլիկոպրոտեիդային հորմոն է, որը խթանում է վահանագեղձի հորմոնների առաջացումը և սեկրեցիան:

FT3 (T3 free)

Տրիյոդթիրոնին ազատ

Ազատ տրիյոդթիրոնինը հյուսվածքների կողմից թթվածնի կլանման և նյութափոխանակության ակտիվացման խթանիչ է:

FT4 (T4 free)

Թիրոքսին ազատ

Ազատ թիրոքսինը սպիտակուցների սինթեզի կարևորագույն խթանիչ-հորմոն է:

T4

Թիրոքսին ընդհանուր

Թիրոքսինը վահանագեղձի ամինաթթվային հորմոն է, որը խթանում է թթվածնի ծախսը և հյուսվածքային նյութափոխանակությունը:

T3

Տրիյոդթիրոնին ընդհ.

Տրիյոդթիրոնինը հանդիսանում է հյուսվածքների կողմից թթվածնի կլանման և նյութափոխանակության ակտիվացման խթանիչ:

TG

Թիրեոգլոբուլին

Թիրեոգլոբուլինը վահանձև գեղձի հորմոնների սկզբնաղբյուր հանդիսացող սպիտակուց է, որը միաժամանակ հանդիսանում է որպես օնկոմարկեր։

PTH

Պարատհորմոն

Պարատհորմոնը կալցիումի և ֆոսֆորի նյութափոխանակության կարգավորիչն է:

INS

Ինսուլին

Ինսուլինը ածխաջրատային փոխանակության հիմնական կարգավորիչն է, որն նվազեցում է արյան շիճուկի գլյուկոզի մակարդակը:

C-PEP

C պեպտիդ

C պեպտիդը ածխաջրատային փոխանակության կենսաբանորեն ոչ ակտիվ մարկեր է և էնդոգեն ինսուլինի սեկրեցիայի ցուցանիշ:

PROINS

Պրոինսուլին

Պրոինսուլինը ինսուլինի մոլեկուլյար նախորդողն է, որի տրոհումից առաջանում են էքվիմոլյար քանակներով ինսուլին և C-պեպտիդ:

CORT

Կորտիզոլ

Կորտիզոլը կամ հիդրոկորտիզոնը մակերիկամների կեղևի ստերոիդ հորմոն է՝ գլյուկոկորտիկոիդային հորմոններից ամենաակտիվը:

ACTH

Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն

Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոնը մակերիկամների կեղևի հորմոնների սինթեզի և սեկրացիայի կարևորագույն կարգավորիչն է:

hGH (STH)

Սոմատոտրոպ (աճի) հորմոն

Սոմատոտրոպ կամ մարդու աճի հորմոնը հիպոֆիզի կողմից արտադրվող հորմոն է, որը խթանում է ոսկրերի, մկանների և օրգան-համակարգերի աճը: