Արթրիտ (հոդաբորբ)
Արթրիտ (հոդաբորբ)

Արթրիտը կամ հոդաբորբը մեկ կամ մի քանի հոդերի այտուցվածությունն ու լարվածությունն է:

Համակարգային կարմիր գայլախտ (լուպուս)
Համակարգային կարմիր գայլախտ (լուպուս)
Օստեոարթրիտ
Օստեոարթրիտ