Սպինալ սթենոզ (ողնաշարային խողովակի նեղացում)
Սպինալ սթենոզ (ողնաշարային խողովակի նեղացում)

Սպինալ սթենոզն այն խողովակի նեղացումն է, որում տեղավորված է ողնուղեղը:

Սկոլիոզ
Սկոլիոզ