Ալկոհոլային հեպատիտ
Ալկոհոլային հեպատիտ

Ալկոհոլային հեպատիտն ալկոհոլ օգտագործելու պատճառով լյարդի բորբոքային ախտահարումն է:

Ցելիակա և գլյուտեինի նկատմամբ անտանելիություն
Ցելիակա և գլյուտեինի նկատմամբ անտանելիություն
Ուղիղաղիքային արյունահոսություն
Ուղիղաղիքային արյունահոսություն