Պեպտիկ խոց
Պեպտիկ խոց

Պեպտիկ խոցերը բաց վերքեր են, որոնք զարգանում են ստամոքսի և բարակ աղու վերին հատվածների ներսում՝ լորձաթաղանթի վրա:

Տոքսիկ հեպատիտ (լյարդի տոքսիկ ախտահարում)
Տոքսիկ հեպատիտ (լյարդի տոքսիկ ախտահարում)
12-մատնյա աղու (դուոդենալ) խոց
12-մատնյա աղու (դուոդենալ) խոց