Շողացող առիթմիա
Շողացող առիթմիա

Շողացող առիթմիան կամ նախասրտերի ֆիբրիլյացիան հիվանդություն է, որը դրսևորվում է սրտի անկանոն ռիթմով՝ առիթմիայով։

Սրտի առիթմիաներ
Սրտի առիթմիաներ