Կորոնավիրուսներ
Կորոնավիրուսներ

Կորոնավիրուսները կազմում են վիրուսների մեծ ընտանիք, որոնք կարող են առաջացնել սուր շնչառական վիրուսային վարակ (ՍՇՎՎ կամ ընդհանուր մրսածություն), հազվադեպ՝ ավելի լուրջ հիվանդություններ, օրինակ՝ սուր ծանր շնչառական համախտանիշ (SARS) և մերձավորարևելյան շնչառական համախտանիշ (MERS)​, իսկ վերջերս՝ նաև կորոնավիրուսային հիվանդություն (COVID-19)

Հեպատիտ А
Հեպատիտ А
Բակտերիալ դիզենտերիա (շիգելա)
Բակտերիալ դիզենտերիա (շիգելա)