Նորածինների քնի բնույթը
Նորածինների քնի բնույթը

Նորածիններն ունեն միմյանցից տարբերվող քուն: Որոշ նորածիններ կարող են ունենալ երկարատև ցերեկային քուն, իսկ մյուսները՝ միայն կարճատև նինջ:

Ֆետալ ալկոհոլային սպեկտրի խանգարում
Ֆետալ ալկոհոլային սպեկտրի խանգարում
Երեխաներին տրվող դեղեր
Երեխաներին տրվող դեղեր