Անհատականության դիսոցիատիվ խանգարում («անձի երկատում»)
Անհատականության դիսոցիատիվ խանգարում («անձի երկատում»)

Անհատականության դիսոցիատիվ խանգարումը բնորոշվում է մարդու` իր անհատականության զգացման կոպիտ խեղաթյուրմամբ, երբ տվյալ անձն ինքն իրեն զգում է կամ այլ մարդկանց կողմից դիտարկվում է որպես երկու կամ ավելի առանձին անհատականություններ:​

Հիսթերիկ անձնային խանգարում
Հիսթերիկ անձնային խանգարում
ԼՍԴ («թթու»)
ԼՍԴ («թթու»)