Էպիդիդիմիտ. ինքնօգնություն
Էպիդիդիմիտ. ինքնօգնություն

Մակամորձու բորբոքումը սովորաբար ուղեկցվում է զգալի ցավով:

Կաթնախտ. ինքնօգնություն
Կաթնախտ. ինքնօգնություն
Թոքաբորբ. ինքնօգնություն
Թոքաբորբ. ինքնօգնություն