Խոլեցիստիտ. ախտորոշում
Խոլեցիստիտ. ախտորոշում

Աջ թուլակողի ուժեղ ցավերով ընթացող սուր խոլեցիստիտի ախտորոշումը մեծ բարդություն չի ներկայացնում, ինչը չի կարելի է ասել երկարատև ընթացքով լեղապարկի քրոնիկ բորբոքման մասին:

Սեռական հերպես. ախտորոշում
Սեռական հերպես. ախտորոշում
Ուղեղի ցնցում․ ախտորոշում
Ուղեղի ցնցում․ ախտորոշում