Պոդագրա (հոդատապ)
Պոդագրա (հոդատապ)

Պոդագրան հոդաբորբի (արթրիտ) տարածված և բարդ տեսակ է, որը կարող է զարգանալ յուրաքանչյուրի մոտ:

Պնևմոթորաքս
Պնևմոթորաքս
Գրիպ (ինֆլուենցա)
Գրիպ (ինֆլուենցա)