Գաստրոպարեզ (ստամոքսի դատարկման ուշացում)
Գաստրոպարեզ (ստամոքսի դատարկման ուշացում)

Գաստրոպարեզը հիվանդություն է, որը խաթարում է ստամոքսի մկանների նորմալ ինքնաբուխ շարժումները (մոտորիակա):

Հիպերկալցեմիա (կալցիումի մակարդակի բարձրացում)
Հիպերկալցեմիա (կալցիումի մակարդակի բարձրացում)
Պերիտոնիտ
Պերիտոնիտ