Դիսպրաքսիա
Դիսպրաքսիա

Դիսպրաքսիան նպատակաուղղված շարժումների և կորդինացիայի խանգարումն է, որը հաճախ հայտնաբերվում է վաղ մանկական տարիքում։

Ամառային մաշկացան
Ակրոմեգալիա
Ակրոմեգալիա