Միգրեն
Միգրեն

Միգրենը գլխացավ է, որը կարող է առաջացնել ուժեղ պուլսացվող ցավեր կամ պուլսացիայի զգացողություն, որոնք սովորաբար ի հայտ են գալիս գլխի մի կողմում:

Սուր լիմֆոցիտային (լիմֆոբլաստային) լեյկեմիա
Սուր լիմֆոցիտային (լիմֆոբլաստային) լեյկեմիա
Արթրիտ (հոդաբորբ)
Արթրիտ (հոդաբորբ)