Վահանաձև գեղձի հանգույցներ (հանգուցավոր խպիպ)
Վահանաձև գեղձի հանգույցներ (հանգուցավոր խպիպ)

​Վահանաձև գեղձի հանգույցները պինդ (սոլիդ) կամ հեղուկով լցված գոյացություններ են, որոնք ձևավորվում են վահանաձև գեղձի ներսում:

Գինգիվիտ և հալիտոզ
Գինգիվիտ և հալիտոզ
Վասկուլիտ
Վասկուլիտ