Լյարդի քաղցկեղ
Լյարդի քաղցկեղ

Լյարդի քաղցկեղը մարդու ամենամեծ գեղձի՝ լյարդի բջիջերի քաղցկեղային ախտահարումն է։

Տարիքային մակուլյար դեգեներացիա
Էնցեֆալոպաթիա
Էնցեֆալոպաթիա