Խորանիստ երակների թրոմբոզ
Խորանիստ երակների թրոմբոզ

Խորանիստ երակների թրոմբոզը (ԽԵԹ), ինչպես հուշում է անվանումը, խորանիստ տեղակայված խոշոր երակներում արյան մակարդուկի՝ թրոմբի առաջացումն է։

Լյամբլիոզ
Գրեյվսի հիվանդություն (դիֆուզ տոքսիկ խպիպ)
Գրեյվսի հիվանդություն (դիֆուզ տոքսիկ խպիպ)