Գլխուղեղի ուռուցքներ. ախտանիշներ
Գլխուղեղի ուռուցքներ. ախտանիշներ

Գլխուղեղի ուռուցքները կարող են դրսևորվել տարատեսակ ախտանիշներով, որը կախված է ուռուցքի տեղակայման շրջանից, մեծությունից և տեսակից:

Մարմնի ջերմաստիճանի նվազեցում (հիպոթերմիա)
Հոտառության կորուստ (անօսմիա)
Հոտառության կորուստ (անօսմիա)