Հաշիմոտոյի հիվանդություն․ ախտանիշներ
Հաշիմոտոյի հիվանդություն․ ախտանիշներ

Հաշիմոտոյի հիվանդության վաղ փուլերում կարող է որևէ գանգատ կամ ախտանիշ չառաջանալ կամ կոկորդի շրջանում զարգանալ այտուցվածություն (խպիպ):

Խուճապի նոպա և խուճապի խանգարում. ախտանիշներ
Խուճապի նոպա և խուճապի խանգարում. ախտանիշներ
Միջին ականջի վարակ․ ախտանիշներ
Միջին ականջի վարակ․ ախտանիշներ