Տախիկարդիա․ ախտանիշներ
Տախիկարդիա․ ախտանիշներ

Երբ սրտազարկը խիստ արագ է, սիրտը կարող է բավարար արյուն չարտամղել դեպի օրգանիզմի մյուս շրջաններ:

Փսխում
Փսխում
Քրոնիկ սինուսիտ. ախտանիշներ
Քրոնիկ սինուսիտ. ախտանիշներ