Օրգանիզմում հեղուկի պահպանում (այտուց)
Օրգանիզմում հեղուկի պահպանում (այտուց)

Հեղուկներիի պահպանումը դրսևորվում է օրգանիզմի մեկ կամ մի քանի շրջաններում կենսաբանական հեղուկների կուտակմամբ և այտուցի առաջացմամբ:

Տոքսիկ շոկային համախտանիշ. ախտանիշներ
Տոքսիկ շոկային համախտանիշ. ախտանիշներ
Սպլենոմեգալիա. ախտանիշներ
Սպլենոմեգալիա. ախտանիշներ