Կողի կոտրվածք. ախտանիշներ
Կողի կոտրվածք. ախտանիշներ

Կողի կոտրվածքի գլխավոր ախտանիշը տվյալ շրջանի ցավն է:

Ֆունկցիոնալ դիսպեպսիա. ախտանիշներ
Ֆունկցիոնալ դիսպեպսիա. ախտանիշներ
Պերիտոնիտ. ախտանիշներ
Պերիտոնիտ. ախտանիշներ